CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng!
Thứ tư, 24/07/2019, 02:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng!
Người gửi: Phan Nguyễn Hoài Anh Email: phannguyenhoaianh@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi tốt nghiệp năm 2007, đã tham gia thiết kế gần 4 năm. Các công trình của tôi tham gia là các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở lên (thường thì các công trình này phải mất từ 5-6 năm mới được nghiệm thu hoàn thành công trình). Như vậy, tới thời gian này, các công trình của tôi đều chưa được thi công hoàn thành. Như vậy tôi có đủ điều kiện để xin cấp Chứng chỉ hành nghề GSTC hay không? Trân trọng cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Phan Nguyễn Hoài An. Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Ông đã đủ thời gian để tính kinh nghiệm , ngoài ra việc xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình còn nhiều điều kiện khác, để rõ hơn đề nghị ông tham khảo Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hoặc liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 185