CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều kiện công bố hồ sơ năng lực tư vấn thiết kế
Thứ ba, 23/07/2019, 12:39 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện công bố hồ sơ năng lực tư vấn thiết kế
Người gửi: Khương Kim Tùng Email: tungkk2000@yahoo.com
Địa chỉ: 283 CMT8 quận 10 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Đối với các dự án không thuộc dự án thuộc vốn đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, đơn vị chúng tôi được cấp giấy phép đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thiết kế thì có cần đòi hỏi năng lực tổ chức như thế nào? được quy định trong văn bản pháp lý nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Khương Kim Tùng, Qua câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Căn cứ Điều 70 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nếu có Giấy phép đầu tư thì không cần Giấy phép thầu, đơn vị phải thực hiện thủ tục để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 220