CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều kiện hành nghề giám sát công trình xây dựng của người có chứng chỉ T
Thứ tư, 24/07/2019, 09:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện hành nghề giám sát công trình xây dựng của người có chứng chỉ T
Người gửi: CHÂU MINH TÂN Email: tancaramen@gmail.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính chào SXD TPHCM, Tôi tên Châu Minh Tân, tôi có 1 câu hỏi như sau : 1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư thiết kế Kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp có được phép hành nghề giám sát công trình như 1 Tư vấn giám sát hay không? Cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Châu Minh Tân, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 và Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng là 02 loại chứng chỉ khác nhau và cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo qui định riêng của mỗi loại chứng chỉ; do đó, Bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình mới đủ điều kiện được phép hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
Số lượng lượt xem: 148