CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều kiện mua nhà ở xã hội
Thứ ba, 23/07/2019, 09:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện mua nhà ở xã hội
Người gửi: Nha Anh Email: anh_tuan@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi là giáo viên Quận Bình Tân hiện nay chưa có nhà ở. Vậy cho tôi hỏi: Những đối tượng nào được thuê hoặc mua nhà ở xã hội (NƠXH) ? Điều kiện ưu tiên như thế nào? Phương thức thanh toán ra sao? Và liên hệ ở đâu? Nếu tôi thuộc diện được thuê hay mua nhà ở xã hội tôi phải làm những thủ tục pháp lý nào? Xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông/bà Nha Anh. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/bà như sau: Ngày 23/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, trong đó quy định về đối tượng và điều kiện được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội như sau: Điều 37. Đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội 1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 3. Công nhân làm việc tại khu công nghiệp. 4. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ quy định tại điểm a khoản 6 Điều 30 của Nghị định này. 5. Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề không phân biệt công lập hay dân lập được thuê nhà ở trong thời gian học tập. 6. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều 38. Điều kiện được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội 1. Đối tượng được thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát; b) Có mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình thuộc diện thu nhập thấp theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 37 của Nghị định này. 2. Đối tượng được mua, được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn không phải từ ngân sách nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Có mức thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình dưới mức thu nhập bình quân của địa phương theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; c) Đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương nơi có dự án phát triển nhà ở xã hội; d) Đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua. 3. Căn cứ vào Nghị định này, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định mức thu nhập bình quân và thu nhập thấp tại địa phương, điều kiện được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn trong từng thời kỳ và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên Website của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Sở Xây dựng. Nhà ở xã hội có hai loại sau đây: a) Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước để cho thuê; b) Nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn không phải từ ngân sách nhà nước để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Nghị định này. Việc ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua được thực hiện theo phương pháp chấm điểm, người có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước. Hội đồng xét duyệt cho thuê nhà ở xã hội gồm có 02 cấp: - Hội đồng xét duyệt cho thuê nhà ở xã hội cấp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, xem xét giải quyết cho các trường hợp công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp Thành phố. Người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua liên hệ để được hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố giao, như Quỹ phát triển nhà ở thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố. - Hội đồng xét duyệt cho thuê nhà ở xã hội cấp quận, huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thành lập, xem xét giải quyết cho các trường hợp công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp quận, huyện. Người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua liên hệ để được hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân quận, huyện giao như Công ty Dịch vụ Công ích các quận, huyện.
Số lượng lượt xem: 2395