CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

điều kiện năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 05:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: điều kiện năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng
Người gửi: Nguyễn Văn Tâm Email: nvantam11@yahoo.com
Địa chỉ: 51/11A Đường 22,p.cát Lái,Q2 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi: Thành phần hồ sơ của nhà thầu tham gia xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ đô thị với diện tích dưới 250 m2, và trên 250m2 cần có những gì? Nếu thiếu thì xử lý ra sao,theo nghị định nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Văn Tâm, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: - Nhà thầu khi tham gia xây dựng công trình phải có giấy phép hoạt động kinh doanh trong đó có chức năng hành nghề phù hợp với loại hình công trình tham gia hoạt động thi công xây dựng. Mặt khác, theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó tại Điều 53 về Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình, có quy định cụ thể: 1. Năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình đư¬ợc phân thành 2 hạng theo loại công trình như sau: a) Hạng 1: - Có chỉ huy trưởng hạng 1 của công trình cùng loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại. b) Hạng 2: - Có chỉ huy trư¬ởng hạng 1 hoặc hạng 2 của công trình cùng loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại. 2. Phạm vi hoạt động: a) Hạng 1: đư¬ợc thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại; b) Hạng 2: đ¬ược thi công xây dựng công trình từ cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại; c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thì được thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng, nhà ở riêng lẻ. 3. Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện xếp hạng, nếu đã thi công cải tạo 3 công trình thì được thi công xây dựng công trình cấp IV và tiếp sau đó nếu đã thi công xây dựng ít nhất 5 công trình cấp IV thì được thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại. - Việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 26/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Đề nghị Bạn căn cứ nội dung nêu trên để thực hiện cho đúng quy định.
Số lượng lượt xem: 338