CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều kiện năng lực tư vấn giám sát
Thứ ba, 23/07/2019, 13:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện năng lực tư vấn giám sát
Người gửi: CÔNG TY TNHH MAEDA VIỆT NAM Email: hbn@yahoo.com
Địa chỉ: P.9, 19F, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Theo khoản 5, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về Giám sát thi công xây dựng công trình: Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách: a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình; Xin hỏi: Đối với các dự án không thuộc dự án thuộc vốn đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, nếu đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện năng lực tư vấn giám sát theo quy định của Nhà nước thì chúng tôi có được tự tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình cho phần việc mình làm không? Và để chúng tôi tự thực hiện giám sát công việc chúng tôi thi công thì đòi hỏi năng lực tổ chức như thế nào? Và điều này được quy định trong văn bản pháp lý nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Qua câu hỏi của Công ty, Sở Xây dựng trả lời như sau: 1. Chủ đầu tư, tổng thầu EPC tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 2. Trường hợp chủ đầu tư, tổng thầu EPC tự thực hiện đồng thời việc giám sát và thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư, tổng thầu EPC phải thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình. Như vậy, nếu công trình không thuộc dự án thuộc vốn đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, nếu chủ đầu tư, tổng thầu EPC có đủ điều kiện năng lực tư vấn giám sát theo quy định thì được tự tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình cho phần việc mình làm. Tuy nhiên, việc giám sát phải tuân thủ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Năng lực của tổ chức giám sát được quy định tại Điều 57, Điều 66 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
Số lượng lượt xem: 334