CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Điều kiện thành lập công ty tư vấn
Thứ tư, 24/07/2019, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Điều kiện thành lập công ty tư vấn
Người gửi: Lê Mạnh Tuấn Email: Manhtuansgtl@gmail.com
Địa chỉ: 180/7 Đinh Đức Thiện-Bình Chánh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gởi Sở XD TP.HCM Tôi công tác trong lĩnh vực tư vấn xây dựng chuyên nghành Thủy lợi đã 15 năm và tôi đã có đủ các chứng chỉ hành nghề gồm: Hành nghề thiết kế công trình thủy lợi + hành nghề khảo sát+chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Đến nay tôi muốn thành lập công ty tư vấn riêng với nhân lực gồm: Tôi (có đủ chứng chỉ hành nghề phù hợp chuyên nghành) và 06 kỹ sư thủy lợi (chưa có chứng chỉ hành nghề do chưa đủ 5 năm công tác để xét cấp chứng chỉ). Vậy cho tôi xin hỏi với nhân sự như trên tôi có đủ điều kiện để thành lập công ty với năng lực là lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi và một mình tôi có được đảm nhiệm 03 vị trí: Chủ nhiện đồ án, chủ trì khảo sát và chủ trì lập dự toán trong một hồ sơ lập BCKTKT được không ?(phần thiết kế và lập dự toán do các kỹ sư chuyên nghành thực hiện). Kính mong câu trả lời của Sở XD TP.HCM trong thời gian sớm nhất. Xin Cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Mạnh Tuấn, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng thành phố có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động hành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc sử dụng các chứng chỉ trên để thành lập công ty với năng lực lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi, không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Bạn cần liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể. Và căn cứ khoản 4, Điều 36 – Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và khoản 3, Điều 16 - Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định và cá nhân phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được tham gia các hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Số lượng lượt xem: 132