CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

định mức ca máy xúc thủy lực gắn đầu đập
Thứ ba, 23/07/2019, 14:42 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: định mức ca máy xúc thủy lực gắn đầu đập
Người gửi: nguyễn quý thắng Email: thangphuongnam@gmail.com
Địa chỉ: phú thọ Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: bác nào có định mức về tính toán đơn giá cho máy xúc thủy lực gắn đầu đập chỉ giáo em với . mỏ em đang dinh thuê máy xúc thủy lực PC200 gắn đầu đập để đập đá mà em chẳng biết cách tính định mức và đơn giá thuê như thế nào cả các bác giúp em với nhé . cảm on các bác nhiều
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Quý Thắng, Qua nội dung câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 4, 5, Điều 13, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: “4. Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác. 5. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng quy định ở khoản 3 và 4 Điều này. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của các định mức xây dựng đã thực hiện”. Về Phương pháp lập định mức xây dựng, bạn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.
Số lượng lượt xem: 278