CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Định mức VL, nhân công, ca máy đường hàn trong XDCB
Thứ tư, 24/07/2019, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Định mức VL, nhân công, ca máy đường hàn trong XDCB
Người gửi: Phạm Hoàng Giang Email: giangclo@gmail.com
Địa chỉ: 722 điện biên phủ phường 22 q.bình thanh, hcm Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gửi quý Sở! Hiện nay trong công tác lắp ráp cấu kiện sát thép bằng liên kết hàn cụ thể : gia công nắp mương sử dụng đường hàn dày 10mm với phương pháp hàn chồng, hàn ghép, hàn chữ T, không vát. 1. Hiện tại đơn vị thiết kế đang sử dụng định mức (VL,NC,CM) theo công văn số 1187-KT-XDCB ngày 1/9/1994. Mã hiệu B8-4b CĐ79 : chiều dày mối hàn là 10mm đơn vị tính 10md đường hàn với định mức que hàn 11,31kg, NC 3,7/7: 5.79công; CM máy hàn 15KW: 1,45ca. 2. Tuy nhiên định mức theo công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BXD thì chỉ có định mức vật liệu que hàn không có định mức nhân công (NC); ca máy (CM). Cụ thể Mã hiệu 05.0079: hàn ghép chồng, chữ T, hàn không có vát: chiều dày mối hàn là 10mm đơn vị tính 10md đường hàn với định mức que hàn 7,9kg, chênh lệch 3,41kg/10md. Còn NC; CM đơn vị vận dụng định mức sửa chữa mã hiệu XS.5311 với nhân công 4,3/7 là 2.2 công; CM máy hàn 23KW: 2.04ca. Xin hỏi: Hai cách tính trên cách nào đúng hay cả hai đều sai, hay có đơn giá định mức quy định mới? Xin quý sở hướng dẫn để chúng tôi thực hiện quyết toán cho nhà thầu thi công. Trân trọng!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phạm Hoàng Giang, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (chuyển định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng – ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Xây dựng sang hình thức công bố) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trong Định mức này đã có công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện sắt thép, bao gồm: Mã hiệu định mức từ AI. 10000 đến AI 6.0000 (trong đó có phần định mức nhân công, máy thi công cho phần sản xuất và lắp đặt), liên quan đến nội dung của Bạn quan tâm tìm hiểu. Căn cứ định mức dự toán xây dựng công trình kết hợp với đơn giá xây dựng cơ bản theo từng địa phương ban hành, làm cơ sở cho việc bạn lập dự toán xây dựng công trình. Nếu khi lập dự toán xây dựng công trình, bạn nhận thấy các Mã định mức này không phù hợp với loại hình công trình mà Công ty của Bạn đang thực hiện thi công, thì Công ty của Bạn có thể lập điều chỉnh định mức hoặc thuê tổ chức tư vấn phù hợp và kiến nghị với Chủ đầu tư để được chấp thuận theo quy định hiện hành. Lưu ý Bạn hiện nay, theo quy định thì Cá nhân thực hiện công việc nêu trên phải có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.
Số lượng lượt xem: 652