CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2000
Thứ ba, 23/07/2019, 14:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2000
Người gửi: Danh Trát Khanh Email: tratkhanh@gmail.com
Địa chỉ: Hồng Dân-Bạc Liêu Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi tên là Danh Trát Khanh hiện đang sống tại Q.5 tôi có một thắc mắc. Sau khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, 1/2000 thì tôi được làm gì trên phần đất của mình. Mong sở xây dựng giải quyết giúp tôi
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Danh Trát Khanh, Theo nội dung câu hỏi của Ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 7 Điều 62 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội nêu “Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt và công bố, nếu Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi thì các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch được phép tiếp tục khai thác sử dụng, cải tạo, sửa chữa và xây dựng tạm theo quy định của pháp luật về xây dựng”. Do đó nếu có các vấn đề gì chưa rõ, Ông liên hệ trực tiếp Ủy ban nhân dân quận 5 để được hướng dẫn. Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 236