CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đổ cột và xây tường để làm mái che chống đột ở sân thượng có xin phép ?
Thứ ba, 23/07/2019, 07:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đổ cột và xây tường để làm mái che chống đột ở sân thượng có xin phép ?
Người gửi: Lê Trương Kim Ngân Email: thaosdl227@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Căn nhà của tôi xây dựng năm 1965 được cấp sổ hồng năm 2002 công nhận 2 tầng. Do trước đây tầng 2 để làm sân thượng, nay tôi muốn đổ cột và xây tường để làm mái che chống đột thì có phải xin phép xây dựng không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Theo trường hợp bà trình bày vẫn thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng.
Số lượng lượt xem: 502