CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

"Đối tượng và điều kiện miễn, giảm tiền thuê nhà ở
Thứ ba, 23/07/2019, 14:28 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: "Đối tượng và điều kiện miễn, giảm tiền thuê nhà ở
Người gửi: Diêu Công Tuấn Email: dieucgtuan@gmail.com
Địa chỉ: 11/D14 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, T/p Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Điều 8.của QĐ 09/2010/QĐ-UBND có ghi: "Đối tượng và điều kiện miễn, giảm tiền thuê nhà ở áp dụng theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủtướng Chính phủ." Vậy xin giải thích cho biết: Thời điểm thực hiện QĐ trên tính từ ngày đăng Công báo QĐ số 17/2008/QĐ-TTg (Điều 7) hay ngày có hiệu lực của QĐ 09/2010/QĐ-UBND.(Điều 8) Chân thành cám ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Công Tuấn. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Trước đây, giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/11/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đến ngày 28/01/2008, Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg vê việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ờ thuộc sớ hữu Nhà nước chưa đươc cải tạo, xây dựng lại. Do đến ngày 03/02/2010, Ủy ban nhân dân thành phố mới ban hành Quyết định số 09/2010/QĐ-ƯBND về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Quyết định số 1753/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/11/1993 cua ủy ban nhân dân thành phố trước đây. Do đó, đối tượng và điều kiện miễn, giảm tiền thuê nhà ở theo giá thuê nhà mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng từ ngày Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực.
Số lượng lượt xem: 251