CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đơn gia bồi thường vật kiến trúc công trình xây dựng trên đất
Thứ ba, 23/07/2019, 06:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đơn gia bồi thường vật kiến trúc công trình xây dựng trên đất
Người gửi: Đỗ Thị Thanh Nhàn Email: thanhnhan191087@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 249 Lương Định Của Q2 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Về Đơn giá xây dựng để tính bồi thường: Hiện nay các dự án thực hiện theo Nghị định 69, Quyết định 35 thì Đơn giá xây dựng để tính bồi thường được áp dụng theo đơn giá xây dựng mới (suất vốn đầu tư) của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008; Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008; Quyết định 92/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện Công văn số 6917/SXD-QLKTXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 và Công văn số 7165/SXD-QLKTXD ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số suất vốn đầu tư của Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Vậy, xin hỏi ngoài các văn bản nêu trên còn có các văn bản sửa đổi, bổ sung nào khác có liên quan để vận dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố nữa không? Chân thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Đỗ Thị Thanh Nhàn, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, ngoài các văn bản hiện hành mà bạn nêu đang có hiệu lực áp dụng thực hiện, Thành phố chưa ban hành văn bản nào khác sửa đổi, bổ sung liên quan đến suất vốn đầu tư để tính toán trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố. Thông tin thêm, Sở Xây dựng thành phố đã dự thảo xong biểu suất vốn đầu tư mới đang trình Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, ban hành trong thời gian tới./.
Số lượng lượt xem: 946