CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Đơn giá cắm mốc quy hoạch
Thứ ba, 23/07/2019, 06:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đơn giá cắm mốc quy hoạch
Người gửi: Vũ Duy Nguyễn Email: memini70@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 29 bis Nguyễn Đình Chiểu Q1 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin cho tôi hỏi về đơn giá cắm mốc quy hoạch, tôi có tìm trong bộ đơn giá phần khảo sát 103/2006 nhưng không thấy?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Vũ Duy Nguyễn, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ quy định của Thông tư 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, tên đúng của công việc nêu trong nội dung câu hỏi của bạn là “cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa”. Theo đó, chi phí công việc này được hướng dẫn tại Điều 5 và Điều 7 của Thông tư. Đề nghị bạn nghiên cứu và thực hiện theo quy định.
Số lượng lượt xem: 1698