Văn bản qui phạm pháp luật

01/2017/NĐ-CP
Thứ sáu, 06/01/2017, 06:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 01/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày hiệu lực: 03/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 228