Văn bản qui phạm pháp luật

01/2022/TT-BXD
Thứ ba, 16/08/2022, 02:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 01/2022/TT-BXD
Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Luật Nhà ở
Ngày ban hành: 30/06/2022
Ngày hiệu lực: 15/08/2022
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/06/2022 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Tài liệu đính kèm:
BXD_01-2022-TT-BXD_30062022.pdf
Số lượng lượt xem: 95