Văn bản qui phạm pháp luật

02/2014/TT- BXD
Thứ tư, 12/02/2014, 13:17 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 02/2014/TT- BXD
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 12/02/2014
Ngày hiệu lực: 02/04/2014
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số: 02/2014/TT- BXD ngày 12/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
BXD_02-2014-TT-BXD_12022014.pdf
Số lượng lượt xem: 232