Văn bản qui phạm pháp luật

05/2014/TT-BXD
Thứ sáu, 09/05/2014, 13:17 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 05/2014/TT-BXD
Người ký: Nguyễn Trần Nam
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 09/05/2014
Ngày hiệu lực: 25/06/2014
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/5/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Tài liệu đính kèm:
BXD_05-2014-TT-BXD_09052014.pdf
Số lượng lượt xem: 175