Văn bản qui phạm pháp luật

07/2019/TT-BXD
Thứ năm, 07/11/2019, 06:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 07/2019/TT-BXD
Người ký: Lê Quang Hùng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Luật Xây dựng
Ngày ban hành: 07/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Tài liệu đính kèm:
BXD_07-2019-TT-BXD_07112019.pdf
Số lượng lượt xem: 493