Văn bản qui phạm pháp luật

09/2021/TT-BXD
Thứ năm, 26/08/2021, 03:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 09/2021/TT-BXD
Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Luật Nhà ở
Ngày ban hành: 16/08/2021
Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Tài liệu đính kèm:
BXD_09-2021-TT-BXD_16082021.pdf
Số lượng lượt xem: 355