Văn bản qui phạm pháp luật

107/2021/NĐ-CP
Thứ hai, 06/12/2021, 03:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 107/2021/NĐ-CP
Người ký: Phạm Bình Minh
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Luật Ban hành VBQPPL
Ngày ban hành: 06/12/2021
Ngày hiệu lực: 06/12/2021
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Tài liệu đính kèm:
ND 107.signed(1).pdf
Số lượng lượt xem: 159