Văn bản qui phạm pháp luật

16/2013/TT-BXD
Thứ năm, 25/07/2019, 16:46 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 16/2013/TT-BXD
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 30/11/1899
Ngày hiệu lực: 30/11/1899
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
Tài liệu đính kèm:
BXD_16-2013-TT-BXD_16102013.pdf
Số lượng lượt xem: 392