Văn bản qui phạm pháp luật

209/QĐ-BXD
Thứ ba, 04/03/2014, 13:47 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 209/QĐ-BXD
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 04/03/2014
Ngày hiệu lực: 04/03/2014
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành xây dựng giai đoạn 2014-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Tài liệu đính kèm:
BXD_209-QD-BXD_04032014_Phu luc.doc
Số lượng lượt xem: 198