Văn bản qui phạm pháp luật

44 /2009/QĐ-UBND
Thứ sáu, 26/07/2019, 06:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 44 /2009/QĐ-UBND
Người ký:
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố
Lĩnh vực: khác
Ngày ban hành: 26/06/2009
Ngày hiệu lực: 26/06/2009
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008
Tài liệu đính kèm:
QD44UB.rtf
Số lượng lượt xem: 225