Văn bản qui phạm pháp luật

84/2015/QH13
Thứ năm, 25/07/2019, 06:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu: 84/2015/QH13
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực:
Ngày ban hành: 25/06/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được thông qua ngày 25/6/2015
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 378