CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Áp dụng cách lập dự toán nào cho phù hợp !
Thứ ba, 23/07/2019, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Áp dụng cách lập dự toán nào cho phù hợp !
Người gửi: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP Email: pkt_cty@yahoo.com.vn
Địa chỉ: số 19 yersin phường cầu Ông Lãnh quận 1 TP.Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi đang thực hiện điều chỉnh giá dự toán công trình phần nhân Vật liệ, nhân công và ca máy theo các qui định của nhà nước đối với công trình đã lập dự toán xây dựng vào năm 2004 (đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) và đã thi công từ năm 2010 đến 2012 xong . Nay tôi căn cứ vào hướng dẫn của thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 để lập dự toán điều chỉnh cho đơn vị thi công, tuy nhiên có một số điều mà tôi không biết phải áp dụng như thế nào cho đúng, cụ thể như sau: - Theo phương pháp lập dự toán vào năm 2004 thì không có trực tiếp phí khác và chi phí chung được tính bằng cách nhân hệ số 67% với chi phí nhân công. - Theo phương pháp lập dự toán của thông tư 04/2010/TT-BXD thi có trực tiếp phí khác và Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình như hướng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này. Vậy thắc mắc của tôi cụ thể là: Sử dụng phương pháp lập dự toán theo quyết định số 4232/QD-UB-QLĐT ngày 27/07/1999 của UBND TP để điều chỉnh dự toán cho đơn vị thi công trong đó chỉ cần thay đổi hệ số nhân công ca máy theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản số 10505/SXD-PLKTXD ngày 28/12/2012 còn lại tất cả các chi phí khác đều giữ nguyên theo cách tính cũ, hay sử dụng phương pháp tính mới theo hướng dẫn của thông tư 04/2010/TT-BXD để điều chỉnh dự toán cho đơn vị thi công trong đó thay đổi hệ số nhân công ca máy máy thay đổi cách tính mới. Tôi có đính kèm cách tính theo file hình bên dưới. Kính mong Phòng Quản lý kinh tế xây dựng giúp đỡ để tôi sớm hoàn thành công việc điều chỉnh giá cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất . Xin chân thành cám ơn. Nếu câu hỏi của tôi có gỉ chưa rõ thi xin báo cho tôi để tôi bổ sung . Kèm theo: THKP-VL.jpg (1.872,6k), THKP.jpg (2.012,6k)
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn (Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên Xung phong - E-mail: pkt - cty@yaboo.com) Qua nội dung câu hỏi của Bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Do Bạn không nêu rõ nội dung, thời điểm ký Hợp đồng thi công trước hoặc sau thời điểm Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, nên Sở Xây dựng chưa có cơ sở trả lời đối với vướng mắc của Bạn. Trường hợp, Hợp đồng thi công ký kết sau thời điểm Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành, thì Bạn thực hiện theo nội dung các văn bản pháp lý nêu trên, cùng các văn bản khác liên quan (nếu có).
Số lượng lượt xem: 1234