CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

ÁP DỤNG HỆ SỐ DỰ TOÁN MỚI
Thứ tư, 24/07/2019, 05:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ÁP DỤNG HỆ SỐ DỰ TOÁN MỚI
Người gửi: PHAN ĐẠT Email: DATINTEL8X@GMAIL.COM
Địa chỉ: Q2, TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin Sở XD hướng dẫn cách áp dụng hệ số nhân công và ca máy mới cho mức lương mới năm 2013. Một số tỉnh lân cận đã có nhưng HCM thì chưa nên rất khó cho nhà thầu. Mong quý Sở hướng dẫn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phan Đạt, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã có Văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố đối với việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ và Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố chưa ban hành Văn bản quy định việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, đề nghị Bạn khi lập Tổng mức đầu tư của Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự toán xây dựng công trình, đối với xác định hệ số nhân công, máy thi công thực hiện theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 177