CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hồ sơ thiết kế
Thứ ba, 23/07/2019, 23:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hồ sơ thiết kế
Người gửi: võ hà minh huy Email: ducvvthsksxd@gmail.com
Địa chỉ: 95 đường dân chủ, phường bình thọ, quận thủ đức Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: kính gửi; sở xây dựng tphcm tôi có một vấn đề xin hỏi sở xây dựng trả lời giúp. - việc áp dụng quy chuẩn trong hồ sơ thiết kế xây dựng công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế. vậy tiêu chuẩn thi công, tiêu chuẩn hoàn thiện, tiêu chuẩn vật liệu... có áp dụng trong hồ sơ lập dự án và thiết kế không. và cần trả lời rõ ràng, chính xác. văn bản nào quy định? xin chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Võ Hà Minh Duy, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, cụ thể: - Tại Điều 3 (Giải thích từ ngữ): Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho các công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng. - Tại Điều 7 (Chỉ dẫn kỹ thuật): + Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để lập hồ sơ mời thầu, thực hiện giám sát, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật cùng với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở. + Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình. Theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng: Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình bao gồm phần chỉ dẫn chung và các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng loại công trình chủ yếu. Chỉ dẫn kỹ thuật phải thể hiện rõ những yêu cầu kỹ thuật mà nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện: trong đó nêu rõ các sai số cho phép trong khi công xây dựng, các yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra đối với vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt công trình. Do đó, đề nghị bạn căn cứ hướng dẫn nêu trên, để áp dụng theo đúng quy định./.
Số lượng lượt xem: 2370