CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

ban can ho qua san gia dich bat dong san
Thứ ba, 23/07/2019, 15:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ban can ho qua san gia dich bat dong san
Người gửi: Nguyen Thi Phuc Long Email: phuclong.nguyen@phuhunggia.com
Địa chỉ: 312 Nguyen Thuong Hien, Phuong 5, Q.Phu Nhuan, TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kinh gui: cac anh/ chi Cong ty chung toi la Chu dau tu du an Pavillon. Thang 1/2011,Cong ty toi co ky hop dong uy quyen ban can ho du an Pavillon qua san giao dich bat dong san voi cty A. Cong ty A da dang tin mua ban can ho du an cua cong ty chung toi tren bao va dai truyen hinh dia phuong.Thang 07/2011, cong ty chung toi duoc phep thanh lap san giao dich bat dong san. Xin duoc hoi, để sàn giao dịch BDS của công ty chúng toi duoc phep ban can ho, cong ty chung toi co phai dang tin mua ban can ho du an Pavillon len bao va dai truyen hinh dia phuong hay khong?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào bà Phúc Long. Phòng Phát triển nhà Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau: Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 18 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng, việc sàn giao dịch bất động sản khi bán sản phẩm phải ký Hợp đồng ủy quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở qua sàn với chủ đầu tư, trường hợp sàn giao dịch bất động sản do chủ đầu tư thành lập thì chủ đầu tư ký Văn bàn ủy quyền cho sàn thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở do mình đầu tư xây dựng theo quy định nêu trên, có quy định thời hạn thông báo công khai về việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở tại sàn và trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nơi có bất động sản. Tuy nhiên, do không nêu rõ vị trí căn hộ mà Chủ đầu tư trước đây đã ký hợp đồng bán sản phẩm qua Sàn giao dịch do Công ty A thành lập là căn hộ nào, có trùng với sàn giao dịch do chủ đầu tư thành lập hay không. Do đó, về nguyên tắc sàn giao dịch bất động sản trước khi bán sản phẩm phải có Hợp đồng ủy quyền hay Văn bản ủy quyền bán sản phẩm đó và công khai việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ờ tại sàn và trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nơi có bất động sản theo quy định.
Số lượng lượt xem: 208