title Chỉ đạo của lãnh đạo

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Thứ sáu, 03/04/2020, 02:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 03/4/2020, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng có Quyết định số 01/QĐ-HĐCC về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, thay thế Quyết định số 04/QĐ-HĐCC ngày 18/12/2019 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng quy định về cơ cấu tổ chức và nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và quy trình xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 6004
Tin mới hơn
Tin đã đưa