CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Bằng cấp tương ứng chứng chỉ cấp
Thứ tư, 24/07/2019, 04:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Bằng cấp tương ứng chứng chỉ cấp
Người gửi: Bùi Cao Tuấn Email: caotuaniza@gmail.com
Địa chỉ: Điện Biên Phủ Bình Thạnh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Mình là Kỹ sư Quy hoạch vùng và đô thị - Đại học chính quy Mình đang làm trong Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai, đã hơn 5 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án , có chứng chỉ Quản lý dự án, Chứng chỉ hành nghề về Đấu Thầu do Bộ KH&ĐT cấp, Chứng chỉ An toàn lao động, Hiên nay, mình có nhu cầu làm Chứng chỉ hành nghề giám sát (đã có chứng nhận Giám sát bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản) Hỏi: Bằng cấp mình có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Bùi Cao Tuấn, Về câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định: Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: “Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên; b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên; c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”. Trường hợp Ông (Bà) có nguyện vọng xin hạng II, III thì phải có đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
Số lượng lượt xem: 303