title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Báo cáo chuẩn bị tổ chức giao ban định kỳ năm 2016 về công tác quản lý đầu tư xây dựng và báo cáo về công tác quản lý chất lượng công trình năm 2016
Thứ hai, 21/11/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng đã có văn bản số 10773/SXD-QLCLXD ngày 06/7/2016 đề nghị các đơn vị gửi báo cáo để chuẩn bị cho công tác tổ chức họp giao ban 6 tháng đầu năm 2016 về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng kết hợp công tác cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế. Đã có 4/4 Sở, 4/4 Ban, 17/24 quận, huyện gửi báo cáo.

Do một số đơn vị gửi báo cáo chậm, thời gian tổ chức gần cuối năm nên việc triển khai cuộc họp giao ban 6 tháng không còn kịp thời, Sở Xây dựng dự kiến tổ chức họp giao ban cả năm 2016 về công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức (dự kiến trong tháng 12/2016), Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo bổ sung tương tự báo cáo cho giao ban 6 tháng, nhưng cập nhật số liệu cho cả năm 2016 (đến thời điểm báo cáo) về các nội dung trong thực hiện cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, quản lý chất lượng công trình (theo mẫu đính kèm, có đăng tải trên website của Sở Xây dựng). Báo cáo này cũng sử dụng như báo cáo năm 2016 của các đơn vị về tình hình chất lượng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về cho Sở Xây dựng trước ngày 30/11/2016 (hỗ trợ gửi file báo cáo đến địa chỉ email pthai.sxd@tphcm.gov.vn) để kịp tổng hợp, chuẩn bị tổ chức giao ban.

(Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý chất lượng công trình – Sở Xây dựng. Điện thoại: 39326668 – 757)./.

Đính kèm:

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 985
Tin mới hơn
Tin đã đưa