title Thông tin về người phát ngôn của Sở Xây dựng

Báo cáo công tác Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022
Thứ hai, 21/11/2022, 05:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Báo cáo số 16178/BC-SXD-VP ngày 21/11/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 322
Tin đã đưa