title Thông tin báo cáo thống kê

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Thứ sáu, 07/01/2022, 07:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng có Báo cáo số 13602/BC-SXD-VP về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Đính kèm file Báo cáo số 13602/BC-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 169
Tin mới hơn
Tin đã đưa