title Thông tin báo cáo thống kê

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Thứ tư, 21/12/2022, 04:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21/12/2022, Sở Xây dựng có Báo cáo số 17935/BC-SXD-VP về báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Đính kèm Báo cáo số 17935/BC-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 716
Tin đã đưa