title Thông tin về người phát ngôn của Sở Xây dựng

Báo cáo số 1841/BC-SXD-VP ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Xây dựng về kết quả thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của Sở Xây dựng năm 2018
Thứ sáu, 15/02/2019, 08:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Báo cáo số 1841/BC-SXD-VP ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Xây dựng về kết quả thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chỉ của Sở Xây dựng năm 2018

Số lượng lượt xem: 551
Tin mới hơn