title Thông tin báo cáo thống kê

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Thứ sáu, 18/09/2020, 02:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/9/2020, Sở Xây dựng có Báo cáo số 10736/BC-SXD-VP về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Đính kèm file: Báo cáo số 10736/BC-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 651
Tin mới hơn
Tin đã đưa