title Thông tin báo cáo thống kê

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Thứ tư, 25/11/2020, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/11/2020, Sở Xây dựng có Báo cáo số 13634/BC-SXD-VP về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đính kèm file: Báo cáo số 13634/BC-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1463
Tin mới hơn
Tin đã đưa