title Thông tin báo cáo thống kê

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
Thứ hai, 26/10/2020, 02:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/10/2020, Sở Xây dựng có Báo cáo số 12255/BC-SXD-VP về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020.

Đính kèm file: Báo cáo số 12255/BC-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 707
Tin mới hơn
Tin đã đưa