title Thông tin báo cáo thống kê

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
Thứ hai, 25/05/2020, 01:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 (số 5454/BC-SXD-VP ngày 25/5/2020) được đăng tải tại đây.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2056
Tin mới hơn
Tin đã đưa