CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Báo giá vật liệu xây dựng quý I/2016
Thứ ba, 23/07/2019, 11:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Báo giá vật liệu xây dựng quý I/2016
Người gửi: Dương Thị Thu Email: duongthu@gmail.com
Địa chỉ: Nghị Đức - Tánh Linh - Bình Thuận Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây dựng! Không biết đến ngày 11/05/2016 Sở đã công bố Giá vật liệu xây dựng Quý I/2016 chưa? nếu có tôi có thể download nó ở đâu? Trân trọng cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Dương Thị Thu, Bạn xem và download Bảng công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2015 tại link sau: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/vat-lieu-xay-dung?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=1100405&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_i=4&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fvat-lieu-xay-dung
Số lượng lượt xem: 209