CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Bầu Ban quản trị chung cư?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Bầu Ban quản trị chung cư?
Người gửi: Tiên Phong Email: gianganarchst@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Hội nghị nhà chung cư lần thứ 1 có cần thông qua 5 nội dung trong khoản 3 Điều 11 của QĐ 08/2008/QĐ-BXD hay không? Hay hội nghị chỉ cần thông qua: "Đề cử và bầu Ban quản trị; đề cử và bầu bổ sung, bãi miễn thành viên Ban quản trị trong trường hợp tổ chức Hội nghị nhà chung cư bất thường…"
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Hội nghị nhà chung cư lần đầu chỉ cần thông qua các nội dung tại điểm a, b khoản 3 Điều 11 của Quy chế quản lý sử dụng chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28-5-2008 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế của từng chung cư, khi tiến hành Hội nghị nhà chung cư lần đầu cũng có thể thông qua 5 nội dung trong khoản 3 Điều 11 của Quy chế quản lý sử dụng chung cư.
Số lượng lượt xem: 260