CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Bộ đơn giá XDCB Kv Tp.HCM phần XD - phần LĐ - Phần SC (sửa đổi & bổ sun
Thứ tư, 24/07/2019, 05:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Bộ đơn giá XDCB Kv Tp.HCM phần XD - phần LĐ - Phần SC (sửa đổi & bổ sun
Người gửi: Nguyễn Đức Thiện Email: thiencnnb@yahoo.com
Địa chỉ: 15A đường 100 phường Tân Phú quận 9 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính gửi Sở Xây dựng Tp.HCM! Tôi có một vấn đề vướng mắc cần hởi như sau: 1./ Tôi làm như thế nào để đăng nhập vào Website của Quý Sở để xem được phần “Văn bản pháp luật” vì trên Website của Quý Sở chỉ có “Đăng nhập” nhưng không có chức năng “Đăng ký” đối với những người chưa có user, password (hiện tại không truy cập được vào Website của Quý Sở trừ phần hỏi và đáp). 2./ Theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần sửa chữa, Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung). Xin hỏi Quý Sở có Công bố Đơn giá xây dựng cơ bản -khu vực thành phố HCM phần sửa chữa – Phần xây dựng – phần lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) chưa? Nếu có Quý Sở có bán hay không? Khi tôi mua thì Quý Sở có xuất hoá đơn thuế giá trị gia tăng hay không? Rất mong nhận được sự phản hồi từ Quý Sở. Chân thành cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Đức Thiện, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: 1/ Về thẩm quyền đối với việc việc lập Đơn giá, giá xây dựng công trình: - Hiện nay, theo quy định tại Điều 16 Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình “2. Chủ đầu tư xây dựng công trình được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập giá xây dựng công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của giá xây dựng công trình do mình lập” và theo quy định của Bộ Xây dựng tại khoản 3, Mục 3, Điều 17, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 về hướng dẫn lập và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với việc lập Đơn giá, giá xây dựng công trình như sau: “3. Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn: Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình. Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập hoặc thẩm tra đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp, chỉ số giá xây dựng cho công trình theo phương pháp xây dựng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp và chỉ số giá xây dựng do mình lập. Đối với các đơn giá xây dựng trong dự toán gói thầu đấu thầu quốc tế, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thẩm tra về tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng này trước khi sử dụng”.
Số lượng lượt xem: 2363