CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Bù giá nhân công theo công văn 9427/SXD-QLKTXD
Thứ tư, 24/07/2019, 03:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Bù giá nhân công theo công văn 9427/SXD-QLKTXD
Người gửi: Nguyễn Lâm Email: cuquit.sori@gmail.com
Địa chỉ: 2, Trường Sa, P.17,Q.BT, TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Năm 2011, Công ty tôi có ký hợp đồng thi công xây dựng. Thời gian thi công từ ngày 10/01/2011 đến ngày 10/04/2011. Vì nhiều lý do mà đến ngày 30/07/2011 mới thi công xong và đã được Chủ đầu tư nghiệm thu. Trong hợp đồng có điều khoản cho phép điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương. Thanh toán hợp đồng theo khối lượng đã được thi công và nghiệm thu vào các ngày 20/02/2011, 10/03/2011 và đợt cuối sau khi làm thủ tục quyết toán. Quá trình thi công, Chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty tôi 2 đợt đối với các khối lượng đã được Tư vấn giám sát nghiệm thu. Đầu năm 2012, Công ty tôi tiến hành làm thủ tục quyết toán. Do thời điểm ký hợp đồng áp dụng mức lương tối thiểu vùng 800.000đ/tháng , ngày 01/01/2011 nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng là 1.350.000đ/tháng nên khi làm quyết toán công ty tôi xin bù giá nhân công với mức lương tối thiểu 1.350.000đ/tháng cho toàn bộ khối lượng đã thi công và được nghiệm thu. Tuy nhiên, phía Chủ đầu tư không chấp nhận vì : đối với giá trị khối lượng mà Chủ đầu tư đã thanh toán 2 đợt theo hợp đồng thì không được bù giá nhân công theo điều 7 khoản b của công văn 9427/SXD-QLKTXD do Quí Sở ban hành ngày 05/12/2011. Phía chủ đầu tư chỉ chấp nhận bù giá nhân công cho phần giá trị khối lượng còn lại chưa được thanh toán. Vậy cho tôi hỏi Quí Sở : cách lập luận của chủ đầu tư như vậy có phù hợp không ? Rất mong nhận được trả lời của quí Sở. Trân trọng cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Lâm, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ theo nội dung bạn trình bày "... đối với giá trị khối lượng mà Chủ đầu tư đã thanh toán 2 đợt theo hợp đồng thì không được bù giá nhân công theo điều 7 khoản b của công văn 9427/SXD-QLKTXD do Quí Sở ban hành ngày 05/12/2011", việc lập luận của chủ đầu tư nêu trên là phù hợp với Tiết b - Khoản 7 - Mục III của Công văn 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới. Do bạn không nêu giá trị thanh toán 02 đợt đạt bao nhiêu % so với giá trị hợp đồng, nên Sở Xây dựng không thể xác định được việc chủ đầu tư chấp nhận bù giá nhân công cho phần khối lượng giá trị còn lại là phù hợp hay không phù hợp theo Công văn 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng. Trường hợp, công trình đã đưa vào sử dụng và đã thanh toán cho nhà thầu 100% khối lượng hợp đồng (thanh toán cho nhà thầu 95% giá trị hợp đồng và 5% bảo hành công trình), đối chiếu quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 18, nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng tring hoạt động xây dựng, thì không được thực hiện điều chỉnh dự toán và thanh toán chi phí xây dựng theo Công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 và văn bản hướng dẫn thêm số 2028/SXD-QLKTXD ngày 03/04/2012 của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 178