CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

các sản phẩm xây dựng chưa có hợp chuẩn hợp qui
Thứ ba, 23/07/2019, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: các sản phẩm xây dựng chưa có hợp chuẩn hợp qui
Người gửi: đỗ hữu ký Email: dhuuky@gmail.com
Địa chỉ: 10/28 đường 48, phường hiệp bình chánh, quận thủ đức, tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: cho e hỏi : hiện giờ trên thị trường đã có những sản phẩm nào đã có hợp chuẩn hợp qui và những sản phẩm nào chưa có? theo 6 nhóm sản phẩm được qui định trong QCVN: 16:2011/BXD em xin cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Đỗ Hữu Ký, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựjg trả lời như sau: a) Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: - Tại khoản 6, Điều 3 và Điều 44: Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận hợp chuẩn được thực hiện theo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp. - Tại khoản 8, Điều 3: Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. - Tại khoản 7, Điều 3 và khoản 1, Điều 47: Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. - Tại khoản 9, Điều 3 và khoản 2, Điều 48: Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, đăng ký bản công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Theo quy định tại QCVN 16:2011/BXD, có 06 nhóm sản phẩm VLXD bắt buộc phải đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật này khi sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng trong công trình xây dựng. Ngoài ra, còn có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông, mã số QCVN 7:2011/BKHCN quy định cho mặt hàng thép làm cốt bê tông. b) Thực hiện theo điểm b, khoản 4, Điều 17 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy có trách nhiệm công bố công khai trên trang thông tin điện tử của mình về tình hình công bố hợp quy với các nội dung sau: - Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy; - Sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy; - Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; - Loại hình đánh giá: Bên thứ nhất (tên tổ chức, cá nhân) hay bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận được chỉ định). Do đó, để biết sản phẩm, hàng hóa VLXD nào đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đăng ký đầy đủ theo quy định, đề nghị tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/, mục Thông tin cần biết, phần Danh sách tổ chức cá nhân công bố hợp quy tại Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 236