CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Các tiêu chuẩn trong xây dựng bị hủy bỏ thì sử dụng tiêu chuẩn nào?
Thứ tư, 24/07/2019, 05:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Các tiêu chuẩn trong xây dựng bị hủy bỏ thì sử dụng tiêu chuẩn nào?
Người gửi: Trần Quốc HÙng Email: ktstranquochung@gmail.com
Địa chỉ: TP HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: xin cho hỏi, ngày 25-2-2013 BXD ban hành QD 121/QD-BXD về việc hủy bỏ một số tiêu chuẩn ngành xây dựng, mà không nói đến các tiêu chuẩn thay thế. Vậy khi áp dụng thi phải áp dụng theo tiêu chuẩn nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Trần Quốc Hùng, Qua câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng trả lời như sau: - Ngày 25/03/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng, cụ thể đã hủy bỏ 169 tiêu chuẩn (đợt 1). Tuy nhiên, trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kịp thời mới các Tiêu chuẩn quốc gia thay thế, cụ thể tại: Quyết định số 283/QĐ-BKHCN ngày 02/3/2012, Quyết định số 494QĐ-BKHCN ngày 26/3/2012, Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012, Quyết định số 1690/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012, Quyết định số 2295/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2012, Quyết định số 2912/QĐ-BKHCN ngày 29/10/2012, Quyết định số 3497/QĐ-BKHCN ngày 21/12/2012, Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2012, Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2012, .... - Liên quan đến việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng, đề nghị thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành tại Thông tư tư số 18 /2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng, trong đó cần lưu ý: + Về Nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, cần lưu ý: Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật. + Về Phương thức áp dụng tiêu chuẩn, cần lưu ý: Tiêu chuẩn được áp dụng trực tiếp trong các hoạt động xây dựng. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn với phiên bản mới nhất. + Về Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn xây dựng, cần lưu ý: Phải được người quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn và chấp thuận trong dự án đầu tư xây dựng công trình. + Về Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn, cần lưu ý: Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý. => Đối công trình đã triển khai thi công và đã được duyệt theo tiêu chuẩn cũ thì vẫn có thể áp dụng tiêu chuẩn cũ đã được duyệt, việc chuyển sang áp dụng tiêu chuẩn mới do Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm theo quy định tại Thông tư tư số 18 /2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng. + Lưu ý: Việc phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo các tiêu chuẩn được phê duyệt vẫn còn hiệu lực, chưa có Quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo tuân thủ các nội dung về Nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, Phương thức áp dụng tiêu chuẩn, Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn xây dựng, Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn, Nội dung xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng theo quy định tại Thông tư số 18 /2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng. + Trường hợp có vi phạm trong việc phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn, áp dụng tiêu chuẩn không đúng theo quy định hiện hành sẽ bị xứ lý theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. - Để có được thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 1405