CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cách tính chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
Thứ ba, 23/07/2019, 04:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cách tính chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
Người gửi: Huỳnh Thị Anh Thư Email: huynhthianhthu18021981@gmail.com
Địa chỉ: 270 Nguyễn Tri phương Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Sở Xây dựng hướng dẫn cách tính chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bà Huỳnh Thị Anh Thư, Qua câu hỏi của Bà, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 1. Xác định chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng và Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí thuộc khoản mục chi phí khác và được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình, địa điểm nơi xây dựng công trình, thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện, cụ thể: a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm công tác phí theo quy định và các chi phí khác phục vụ kiểm tra: Nội dung và mức phí công tác phí được xác định theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. b) Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia: Mức lương theo ngày và theo giờ của chuyên gia tư vấn xác định theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. c) Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: Tổ chức được thuê tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu lập dự toán chi phí, chủ đầu tư thực hiện ký hợp đồng và thanh toán hợp đồng theo quy định. 2. Về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 1946