CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cam kết giữa nhà đầu tư với dân về tái định cư
Thứ tư, 24/07/2019, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cam kết giữa nhà đầu tư với dân về tái định cư
Người gửi: An Phước Email: phuchuu156@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Đối với các trường hợp được tái định cư, Nhà nước có biện pháp gì và chính sách thế nào để đảm bảo và cam kết được với dân là họ sẽ được tái định cư và được quay về nhà cũ không thưa ông? Theo tôi cam kết giữa nhà đầu tư với dân nếu không có nhà nước cam kết là vô nghĩa nếu xảy ra trường hợp nhà đầu tư bỏ chạy.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông/bà An Phước. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/bà như sau : Về nguyên tắc, đây là cam kết về mặt dân sự giữa chủ đầu tư và người dân. Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, Ông (bà) có thể khởi kiện tại Tòa án để được giải quyết.
Số lượng lượt xem: 204