CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấm kinh doanh trong chung cư ?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấm kinh doanh trong chung cư ?
Người gửi: Phan Minh Email: phanminhq2@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Có cấm kinh doanh trong chung cư được không (đặc biệt là lầu trệt), cơ sở pháp lý để từ chối cấp đăng ký kinh doanh trong chung cư?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Theo Điều 23 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28-5-2008 của Bộ Xây dựng, quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư, Khoản 6 đã khẳng định nghiêm cấm sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng trái với mục đích quy định. Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27-2-2009 của Chính phủ, tại Điều 52 quy định xử phạt chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở có hành vi vi phạm các quy định về quản lý nhà ở, tại khoản 3, điểm d quy định phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng trái mục đích quy định. Ngày 19-11-2009, Bộ Xây dựng có Công văn số 2544/BXD-QLN quy định về quản lý sử dụng chung cư như sau: “…Pháp luật về quản lý sử dụng chung cư không cho phép chủ sở hữu nhà ở sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng trái mục đích quy định. Ngoài ra, việc sử dụng văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen lẫn với nhà ở gây xáo trộn, mất trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống ở các nhà chung cư...”. Ngày 24-4-2012, Bộ Xây dựng có công văn 637/BXD-QLN về việc sử dụng căn hộ chung cư. Theo công văn này Bộ Xây dựng cho rằng trường hợp sử dụng căn hộ nhà chung cư vào mục đích không phải để ở sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công trình như: làm tăng dân số, tăng lưu lượng người ra vào, tăng tải trọng công trình, mật độ xe ra vào tăng cao, nhu cầu diện tích để xe lớn, gây khó khăn trong việc kiểm soát công tác phòng chống cháy nổ … ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cư dân sống tại chung cư. Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng báo cáo UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố sử dụng nhà chung cư đúng mục đích theo quy định của Luật Nhà ở và triển khai thực hiện một số việc như: - Kiểm tra, rà soát, thống kê và phân loại về số lượng, hiện trạng sử dụng đối với căn hộ nhà chung cư hiện đang sử dụng vào mục đích không phải để ở; - Đối với căn hộ nhà chung cư hiện đang sử dụng làm văn phòng, cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng vi phạm các điều cấm của pháp luật hiện hành thì cần có ngay phương án để chuyển văn phòng, cơ sở sản xuất kinh doanh đó ra khỏi căn hộ nhà chung cư - Trường hợp nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà cơ thể tách riêng các văn phòng với khu nhà ở thì thực hiện việc quản lý các văn phòng như đối với các công trình kinh doanh, dịch vụ. Như vậy tại công văn nêu trên, Bộ Xây dựng tiếp tục khẳng định không được sử dụng căn hộ trong nhà chung cư vào các mục đích khác, ngoại trừ dùng để ở.
Số lượng lượt xem: 397