CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 09:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Người gửi: Nguyễn Trọng Thịnh Email: npthinh@yahoo.com
Địa chỉ: 129 Phan Văn Hớn, Q.12 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi đã tốt nghiệp KS xây dựng cầu đường năm 2004. Từ lúc ra trường cho đến nay, tôi đã tham gia thiết kế và thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Năm 2007, tôi hoàn thành lớp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Vây tôi có đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, lĩnh vực chuyên môn giám sát là “xây dựng và hoàn thiện”, loại công trình là công trình dân dụng và công nghiệp được không? Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Trọng Thịnh, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 11 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, bạn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường (năm 2004), và đã tham gia thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp từ 3 năm trở lên hoặc thiết kế, thi công 5 công trình dân dụng và công nghiệp đã được nghiệm thu, thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, lĩnh vực chuyên môn giám sát là “xây dựng và hoàn thiện” loại công trình là công trình dân dụng và công nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng của bạn phải có thời hạn cấp không quá 05 năm.
Số lượng lượt xem: 177